Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Home > Desk Academy > FiadPro - handige functies

FiadPro - handige functies

• Bedrijfseconomisch boeken

In FiadPro kan u gebruik maken van bedrijfseconomische dagboeken om te zien welk effect een bepaalde boeking op uw resultaat heeft. Bent u niet tevreden met het resultaat dan kan u deze boeking(en) terug verwijderen (zelfs na doorboeken!). Bent u wel tevreden met deze boeking(en) dan kan u ze laten overzetten naar een gewoon diversen of heropeningsdagboek (via Verwerking - Annuleren of Overboeken BE-boekingen).

 

• Vaste journaalposten

Door gebruik te maken van vaste journaalposten kunnen regelmatig terugkerende boekingen zeer snel uitgevoerd worden. U maakt de boeking eenmaal aan als een vaste journalpost en die kan u ten alle tijde terug oproepen om uit te voeren (Verwerking-Vaste journaalposten).

 

• Controle BTW-aangifte

Krijgt u een melding bij het afdrukken van de BTW-aangifte?  Foutbericht bij het controleren van de vakken? Of wilt u gewoon eens weten welke verrichtingen er in welk vak terechtkomen? U kan dit zelf controleren door, bij het afdrukken,  een detail op te vragen van de verschillende vakken!!!

 

• Vrije velden relaties

Bij het aanmaken van een relatie wenst u soms nog iets meer bij te houden die er in FiadPro niet standaard voorzien is… Geen Probleem… u kan zelf een vrij veld aanmaken.  U kan zowel de naam als de presentatie van dit veld (checkmark, vrije commentaar of een selectielijst) bepalen.  Dit voor zowel de relatie in het algemeen als per relatietype specifiek.

 

• Wijzigen boeking historiek

Eenmaal een verrichting doorgeboekt is en ze in de historiek zit, dan kan u er geen wijzigingen meer aan aanbrengen. Een grote uitzondering hierop: Via Resultaten-Tonen Boeking kan u de BTW-code, commentaar, enz. wel nog aanpassen!

 

• Blokkeren facturen

Wanneer u gebruik maakt van de module 'Automatisch Betalingsverkeer Leveranciers' of de module 'Domicilieringen' dan kan u bepaalde facturen toch uit de selecties weren.  Dit doen we door de facturen te blokkeren.  U kan dit voor een bepaalde relatie automatisch laten gebeuren door een blokkeringscode in te geven op de fiche van de relatie.

 

• Help-functie in FiadPro

U kan altijd gebruik maken van de online-help in FiadPro!! (Druk F1). U komt telkens terecht bij het onderwerp waar u zich in het programma bevindt.

 

• Ontbrekende factuurnummers

Door vergissingen te maken bij het boeken kan het zijn dat u een factuurnummer hebt verwijderd en deze achteraf bent vergeten in te vullen. Dan heeft u in uw boekhouding een leeg nummer.  U kan deze 'vergeten' nummers opsporen door in de Parameters -  Dagboeken, uw dagboek op te roepen en daar bij laatst gebruikte nummer op 0 te plaatsen en de Autonummering aan te zetten.  Op die manier zal bij het boeken het eerst volgende lege nummer worden voorgesteld.

 

• Exportfuncties rapporten

U kan alle lijsten exporteren naar de Office-pakketten! Ms Word, Ms Excel,... alsook PDF en andere formaten.

 

• Boekhoudplan per boekjaar

In FiadPro is het dus mogelijk om een boekhoudplan per boekjaar op te stellen.  Dit houdt in dat u met een totaal nieuw boekhoudplan kan starten bij de heropening.  FiadPro detecteert zelf op welk rekeningnummer er dient te heropend worden.

 

• Rechtstreeks ingeven verrichtingen via controleblad

Bij het ingeven van financiële verrichtingen kan u nu rechtstreeks uw verrichtingen ingeven op het tabblad 'Controle'.  Dit kan de ingave van uw verrichtingen aanzienlijk versnellen.

 

• Heropening boekjaar

U dient niet alle boekingslijnen in te geven voor uw heropeningsjournaal te boeken. U kan dit op een eenvoudige manier: in een heropeningsdagboek geeft u de boekingsdatum in (en documentnummer indien gevraagd), en op het tabblad ‘Controle’ klikt u met de rechtmuisknop op het grijs gedeelte waar de boekingslijsten zouden staan. U ziet de optie ‘Heropening’ en klikt deze aan. Op deze manier gaat hij het saldo van alle balansrekeningen voorstellen op datum boeking – 1 dag.

 

• Controle boekhoudperiode

U kan rechtsonder in FiadPro de boekhoudperiode ingeven waarin geboekt moet worden. Wordt er dan buiten deze boekhoudperiode geboekt, dan krijgt u hiervan een melding (die u wel kunt negeren). Handig voor een correcte BTW-aangifte!

 

• Hercentralisatie boekhoudperiodes

Indien de boekhoudperiodes (of sommige andere parameters) gewijzigd werden, dient u deze opnieuw te centraliseren zodat overal in FiadPro (en in het bijzonder de lijsten) terug correct cijfergegevens worden voorgesteld.

Het kan nooit kwaad een hercentralisatie te doen van een boekjaar of bepaalde boekhoudperiodes; zo bent u zeker dat de cijfergegevens in de rapporten van FiadPro correct worden voorgesteld! Wij raden het dan ook aan deze functie altijd uit te voeren bij afsluitingen of andere dergelijke periodes.

 

FiadPro