Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Home > Desk Academy > FiadPro - Parameters instellen

FiadPro - Parameters instellen

• Algemene informatie

Via Parameters – Algemene informatie kan u hier algemene gegevens meegeven over het boekhouddossier, alsook standaardinstellingen (per module) om handiger mee te werken.

 

• Aanmaken boekhoud- en BTW-periodes

Via Parameters – Boekhoudperiodes kan u zowel boekhoud- als BTW-periodes aanmaken. Wenst u een volgend boekjaar aan te maken, dan hoeft u niet elke periode opnieuw in te geven. U kan dit op een handige en vlugge manier doen: u typt het nieuw boekjaar in, en klikt op ENTER. Vervolgens klikt u op ESCAPE zodat tabblad ‘Kopie vorig boekjaar’ beschikbaar komt. Hier kan u zowel boekhoud- als BTW-periodes kopiëren van een voorgaand boekjaar door te klikken linksonder (uitvoer-knop).

 

• Overbodige velden aan- en verkoopverrichtingen

Indien u velden (bijna) nooit gebruikt bij het inbrengen van Aankoop - en Verkoopfacturen, kan u ervoor opteren om deze velden te doen verdwijnen via Parameters - Parameters facturatie - Keuze aan- en verkoopvelden. Op die manier kan u op een veel snellere manier aan- en verkoopfacturen inbrengen.

 

• Vrije velden aan- en verkoopverrichtingen

U kan gebruik maken van vrije velden bij de aan- en verkoopfacturen. Deze dient u eerst aan te maken in de Parameters - Parameters Facturatie - Vrije velden aankopen/verkopen. Op die manier kan u uw uitsplitsing van de bedragen van uw factuur nog meer automatisch laten verlopen.

 

• Uitschakelen overbodige tabbladen bij relaties & fiche relaties

Standaard staan er heel wat tabbladen actief bij Basis – Relaties & Resultaten – fiche klanten en leveranciers. Indien u deze niet allemaal nodig hebt, doet u er best aan deze uit te schakelen. Dit doet u via Parameters – Parameters relaties – tabblad Data. De gewenste tabbladen vinkt u aan.

 

• Rangorde talen

Wanneer u in FiadPro een parameter bij creëert kan u de omschrijving telkens in meerdere talen ingeven.  U merkt hierbij ook wel op dat deze alfabetisch gerankschikt worden, een gevolg hiervan is dat uw taal niet altijd vooraan staat.  U kan dit wel veranderen!!  Dit doet u door de taal die u gebruikt op te roepen bij de Parameters - Talen, en daar een spatie voor de omschrijving van uw taal te plaatsen!  Hierdoor wordt uw taal voortaan vooraan geplaatst.

 

• Defaultwaarden relaties

Bij het aanmaken van uw relaties zijn er heel wat zaken die voor de meeste van uw relaties gelijklopend zijn, dan is het natuurlijk handig dat er enkele van die zaken default staan ingevuld.  U kan deze defaultwaarden gaan instellen via Parameters -  Parameters Relaties - Default instellingen.  De waarden die u hier kiest zullen dus automatisch voorgesteld worden bij het aanmaken van een nieuwe relatie.

 

• Vaste opzoekwaarden relaties

Bij het opzoeken van uw relaties kunt u selecties maken in verband met het type relatie en de opzoekmethode.  Deze waarden kan u ook vooraf gaan vastzetten voor iedere opzoeking die u in de toekomst zal doen. Instellen van deze waarden gebeurt via Parameters - Parameters Relaties - Defaultinstellingen.

 

• Vaste opzoekwaarden INTRASTAT

De default instellingen bij het opzoeken van intrastat-gegevens worden vastgelegd bij Parameters - Algemene Informatie - Tabblad 'Intrastat'.

 

• Gebruik van kladblok?

U kan er voor kiezen (bij Firmabeheer - Boekhouddossiers op het tabblad Diversen) om gebruik te maken van de kladblok. Na het ingeven van een verrichting kan u deze dan nog oproepen, wijzigen en eventueel verwijderen. U dient deze dan wel nog door te boeken (via Verwerking - Doorboeken verrichting). In het andere geval zijn de verrichtingen onmiddellijk definitief.

 

• Talen parameters

Vul alle parameters in alle talen in.  Indien u dit bijvoorbeeld niet doet zal een gebruiker in een andere taal deze parameters niet terugvinden. Bijvoorbeeld u creëert bij de landen het land 'België' maar enkel bij Nederlands vult u een omschrijving in.  In dit geval zal een gebruiker die in het Frans, Engels of Duits werkt dit land niet terugvinden.

 

• Herrekenen bedragen

Indien u bij het ingeven van aan- of verkoopfacturen de bedragen en/of de BTW-codes wijzigt kan u de bedragen laten herrekenen door FiadPro.  U kan deze parameter aan- of afzetten via Parameters - Leveranciersrekeningen (en Klantenrekeningen) - Tabblad 'Andere'.

 

• Overnemen commentaar op tegenboeking

U kan het commentaar dat u ingeeft bij het boeken van een aan- of verkoopfactuur automatisch laten overnemen op de tegenboekingen. Dit kan u aan- of afzetten via Parameters - Leveranciersrekeningen (of Klantenrekeningen) - Tabblad 'Andere' - Commentaar op TB.

 

• Standaard aan- en verkoopdagboek

U kan een default aan- en/of verkoopdagboek instellen.  Op die manier wordt bij het boeken van aan- en/of verkoopfacturen het dagboek reeds automatisch voorgesteld.  Dit komt de efficiëntie bij het boeken ten goede.

 

• Instellen standaardrekeningen bij relaties

Om het boeken van aan- en/of verkoopfacturen nog meer te automatiseren is het belangrijk dat u het bij Basis - Relaties - Op het tabblad van uw relatie, de tegenboekingsrekeningen en het bijhorende percentage invult.

 

FiadPro