Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Home > Desk Academy > FiadPro - Tips

FiadPro - Tips

• Opvragen keuzelijsten

Wanneer u in FiadPro iets ingeeft dan zal u snel merken dat er op vele plaatsen gebruik wordt gemaakt van keuzelijsten.  U kan hieruit kiezen door de Alt-toets in te drukken samen met het pijltje naar beneden; een andere manier is door gewoon de 1ste letter van de gewenste keuze in te typen en uiteraard kan u ook selecteren met de selectieknop.

• Personaliseren rapporten

Bij het afdrukken van uw lijsten kan u zelf bepalen wat er wel en niet op moet komen.  Zo kan u uw lijsten naar eigen noden samenstellen. U kan deze kolommen selecteren door onderaan op de schermen van de wizard (wel niet het eerste scherm) met uw muis de rechtermuisknop in te klikken.  Daar krijgt u dan de kans om de rapportvelden te selecteren.

• Personaliseren explorerbar

In de explorerbar kan u altijd gaan zoeken in de gegevens volgens enkele sorteringen die Desk Solutions reeds voor u gemaakt heeft.  U kan hier echter zelf selecties bijvoegen.  Dit doet u door op een overzichtscherm met de rechter muissknop op het overzicht te klikken en dan kan u daar zelf de naam gaan geven aan uw selectie en bepalen wat zichtbaar moet zijn.  Later kan u dan onmiddellijk daarin gaan zoeken.

• Veranderen rangschikking

Op bijna ieder overzicht in FiadPro kan u de rangschikking veranderen door op de kolomhoofding te klikken; dan wordt gerangschikt op de kolom waarop u geklikt heeft; hetzij oplopend hetzij aflopend.

• Meerdere functies tegelijkertijd

FiadPro biedt u de mogelijkheid om meerdere programma's te starten zonder de vorige te moeten afsluiten.  Via het menu Window kan u zien wat er allemaal aan programma's in FiadPro openstaat.  Zo kan u trouwens ook naar het andere programma gaan.

• Personaliseren schermen

Op ieder overzicht in FiadPro kan u het overzicht zelf gaan bepalen.  U kan kolommen verbreden, versmallen, verwijderen en verplaatsen.  Dit overzicht kan u dan natuurlijk bewaren.  Dit doet u door te klikken met de rechtermuisknop en dan te kiezen voor 'Bewaren Overzicht'. U kan wel altijd terugkeren naar het overzicht dat Desk Solutions voor u gemaakt heeft.  Dit doet u dan via rechtermuisknop en kiest u daar voor 'Origineel Overzicht'. Op deze manier kan u ook kiezen om een scherm op maximale schermgrootte te zetten; u dient daarvoor dus te kiezen voor ‘Bewaren overzicht’.

• Werkbalken

U kan zelf de opmaak van uw scherm bepalen: u kan dus zelf beslissen of de Toolbar, Statusbar en Explorerbar zichtbaar moeten zijn.  Dit kan u instellen door rechtermuisknop te klikken op het beginscherm van FiadPro en daar kan u elk van deze balken aan- of afzetten.

• Sneltoets kalender

Op ieder veld waar u zelf een datum dient in te geven kan u een calender opvragen.  Dit doet u door te dubbelklikken op dit veld.  Dan krijgt u een kalender waar u onmiddellijk een datum kan selecteren.  De geselecteerde datum wordt dan overgenomen naar het veld in FiadPro.

• Type relaties

Standaard worden er 3 relatietypes meegeleverd: Klant - Leverancier - Prospect.  U kan deze 3 types wijzigen of aanvullen via Parameters - Parameters Relaties - Relatietypes.

• Temp-folder per gebruiker

Bij het exporteren naar Microsoft Excel vanuit de fiche klanten - leveranciers wordt dat Excelblad opgeslagen in de Temp-directory van uw computer. Om te weten waar die temp-directory zich bevindt op uw computer dient u het volgende te controleren: Ga naar 'Mijn Computer' / Klik met uw rechtermuisknop op het icon en kies 'Eigenschappen' / Ga naar het tabblad 'Geavanceerd' / Klik op de middelste knop 'Omgevingsvariabelen' / Lees bovenaan het pad van uw Temp-directory af.

• Volgorde communicatietypes

U kan de volgorde van de communicatietypes zelf aanpassen.  Dit doet u via Parameters - Communicatietypes, u drukt door op F3 en met behulp van de pijltjes kan uw een bestaand type naar voren of naar achter schuiven. De afbeelding die bij het communicatietype staat kan u zelf bepalen.  U kan een afbeelding koppelen aan het communcatietype via Parameters - Types communicatie.

• Symbolen landen

Aan elk land kan u een symbool koppelen; bijvoorbeeld de vlag.

• Openen ander boekhouddossier

Om een ander boekhouddossier te openen dient u het huidige niet eerst te sluiten.  U zorgt er gewoon voor dat alle openstaande programma's worden afgesloten en dan kan u via Firmabeheer - Openen een nieuw dossier openen.

• Laatst geopend dossier

Bij het opstarten van FiadPro wordt automatisch de firma geopend waarin u laatst gewerkt hebt.

• Aanmaken parameters terwijl u verder werkt

Bij het werken in een bepaald programma kan u een bepaalde parameter nodig hebben die nog niet bestaat.  Dan hoeft u het programma niet af te sluiten om de parameter te creëren.  U kan gewoon het programma opstarten via het menu of via de explorerbar - Tabblad 'Zoeken' - Andere programma's.  Om de nieuw aangemaakte parameter dan in uw programma te gebruiken dient u enkel F5 (=vernieuwen) te drukken.

• Verscheidene facturen in vreemde munt in 1 keer afpunten

Indien u meerdere facturen in een vreemde munt met variabele koers (bvb USD) moet betaald plaatsen, kan u dit op een snelle manier doen. Bij blokbetalingen op het tabblad selectie, maakt u eerst een selectie waar deze facturen toe behoren. Op het tabblad saldi, vult u bovenaan bij bedrag een grote waarde in, selecteer uw munt en vul de correct koers in. Betaal nu de desbetreffende facturen. Deze worden betaald in de geselecteerde munt aan de ingevulde koers. Eventuele koersverschillen worden automatisch geboekt.

• Scherm relaties <-> fiche relaties

U kan met een simpele muisklik van scherm relatie naar scherm fiche relatie gaan. U houdt SHIFT ingedrukt en dubbelklikt op het relatienummer. Dit werkt in beide richtingen! Tevens kan u dit ook doen vanuit het scherm van de aan- en verkoopfacturen.

• Scherm boekhoudplan <-> fiche grootboek

Met dezelfde muisklik kan u dit ook doen om van het scherm boekhoudplan naar het scherm van het grootboek te gaan. Dit werkt ook in beide richtingen.

• Opzoeken relaties op naam

Indien u de naam weet van een op te zoeken relatie, hoeft u direct te typen (alfanumeriek) om meteen het opzoekscherm te doen verschijnen.

• Ingave datum

Indien u 28/06/20XX als datum wenst in te typen (waarbij XX = het huidig kalenderjaar), dan volstaat het 2806 in te typen (28/06/20XX wordt getoond). Zo vermijdt u overbodig typwerk!

• Ingave kredietnota

Bij het ingeven van een kredietnota, hoeft u niet per sé bij ‘Soort document’ kredietnota te activeren. Indien er factuur staan, kan u door een negatief bedrag in te brengen, het soort document automatisch laten veranderen in kredietnota.

• Creatie relatie en rekeningnummer tijdens inboeken

U kan gerust een nieuw rekeningnummer of relatie aanmaken tijdens het inboeken. Hiervoor roept u het opzoekscherm op (F3), en linksonder hebt u een icoon om een nieuwe relatie of rekeningnummer aan te maken. U hoeft dus niet het scherm te verlaten van de boeking!

• Opzoeken rekeningnummer obv klasse

Stel dat u enkel de 61-rekeningen wil zien terwijl u een boeking aanmaakt, dan typt u eenvoudig 60, vervolgens TAB zodat een opzoekscherm verschijnt dat u alle 61-rekeningen toont.

• Ingave OGM-referentie

Indien een OGM-referentie gewenst is bij veld ‘referentie’ bij aan- en verkoopfacturen, begint u met ‘+++’ in te geven. Op deze manier komt automatisch de OGM-structuur tevoorschijn.

• Aanpassen datum geboekt uittreksel in kladblok

Indien u bezig bent met het verwerken van een rekeningafschrift in een financieel dagboek, dan kan het voorkomen dat u de datum dient aan te passen. Dit doet u door via Parameters – Dagboeken de automatische nummering uit te zetten voor het dagboek. U gaat terug naar Verwerking – Financiële en diverse verrichtingen en kiest het correcte dagboek, u geeft de gewenste datum in alsook het documentnummer. Op deze manier kan u de datum wijzigen van een rekeningafschrift. U slaat deze op en zet terug de automatisch nummering actief in het dagboek.

FiadPro