Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Home > Desk Academy > Werken met wizards

Werken met wizards

De Wizards in FiadPro worden gebruikt om rapporten aan te maken in een bepaald formaat (PDF, Excel, print, …), op basis van opgegeven criteria (periode, relaties, …). 
 
Indien u nieuw bent met FiadPro, kunnen deze Wizards een eerste indruk geven dat ze tijdrovend zijn. Er moeten immers minstens 3 schermen doorlopen worden alvorens u een rapport kan aanmaken: 
 
 
 
1. ‘Welkom op de Wizard…’: op het eerste scherm kan u een overzicht bekomen van eventueel opgeslagen Wizards. Maakt u hiervan geen gebruik, dient u zeker naar het volgend scherm te gaan.
2. ‘Selectie afdrukgegevens’: het 2e scherm biedt keuze uit talrijke selectievelden, die uiteraard uw rapport bepalen. 
3. ‘Selectie type resultaat’: het 3e scherm dat doorlopen dient te worden, geeft u de keuze mee wat u wilt wat er met het rapport gebeurt (printen, afdrukken op scherm, export naar PDF, Excel, … ). 
4. ‘Afsluiten Wizard…’: het 4e scherm moet doorlopen worden als u de Wizard wilt opslaan om in de toekomst nog eens te gebruiken. Is dit niet het geval, dan volstaat het om bij het 3e scherm al op ENTER te drukken (of het groen V’tje).
 
Nochtans bieden deze Wizards 2 héél belangrijke voordelen, naast de vele exportfuncties en selectiemogelijkheden! U leest hieronder het maximum te halen uit uw Wizards in FiadPro !! 
 

Tijdswinst door opslaan Wizard

 
Elke Wizard die u start, kan u opslaan zodat u dit rapport in de toekomst nogmaals kan raadplegen. Op deze manier spaart u heel wat tijd uit; u hoeft bijna of geen selectieveld meer in te vullen (afhankelijk van het soort rapport)!
 
Het opslaan van een Wizard doet u op het 4e scherm (zie afbeelding hierboven): u geeft een naam in en dient de Wizard wel degelijk uit te voeren via ENTER (of groen V’tje). 
 
U kan bijvoorbeeld een Wizard aanmaken voor het aankoopdagboek op basis van het kladblok; u geeft de nodige gegevens in en slaat deze op als ‘afdruk scherm AKDGBK klad’. Elke keer deze Wizard wordt gekozen, moet u enkel (indien dit van toepassing is) de periode meegeven. 
 

Lay-out rapporten koppelen aan Wizard

 
Een Wizard zal altijd gekoppeld staan aan de standaard lay-out van het rapport. Deze rapporten tonen alle mogelijke velden, ook de velden die u niet nodig acht. Hierdoor zijn sommige rapporten te bedrukt of te uitgebreid. 
 
U kan echter de lay-out van elk rapport personaliseren. Indien hiervoor gekozen wordt, dient u wel de opmaak van zo’n rapport op te slaan in een Wizard. Doet u dit niet, dan zal bij het uitvoeren van de volgende keer van een Wizard, het rapport steeds terug vallen op de standaard lay-out.  
 
 
Om de lay-out te personaliseren, gaat u naar het 2e scherm van een Wizard (scherm ‘selectie afdrukgegevens). Via rechtermuisklik in de grijze kader van een Wizard, verschijnt een optie om ‘selectie van rapportvelden’ aan te klikken. 
 
 
Via ‘selectie van rapportvelden’ bekomt u volgend scherm (afhankelijk van de gekozen Wizard):
 
In de linker kolom ziet u de beschikbare velden die niet geselecteerd zijn; deze worden dus niet opgenomen in de afdruk van het rapport. 
In de rechter kolom ziet u de geselecteerde velden die worden opgenomen in de afdruk van het rapport. 
Wenst u bepaalde velden niet op uw afdruk van het gewenste rapport te zien, dan dient u dit veld te verplaatsen van de rechter naar de linker kolom. U doet dit door het veld te selecteren en via het icoon   te verplaatsen. In omgekeerde richting werkt dit op dezelfde manier. U kan ook steeds dubbelklikken op het te verplaatsen veld: op deze manier zal het veld verplaatst worden naar de andere kolom. 
 
De velden kan u ook wijzigen qua plaats; hiervoor selecteert u deze velden en verplaatst u ze via   of  .
 
Naast elk veld staat het aantal punten. Dit is de breedte van uw veld. Hierdoor kan u kolommen breder of smaller maken; dit heeft een grote invloed op de lay-out van uw rapport want afhankelijk van het aantal velden zal FiadPro overgaan van portrait-mode naar landscape-mode! 
 
Tevens zijn er bepaalde velden waarbij een selectievak mogelijk is (de velden commentaar en omschrijving bijvoorbeeld), waarbij aangevinkt de optie meegegeven wordt dat de ingebrachte tekst per veld volledig moet afgedrukt worden, ook al is deze tekst langer dan de breedte van deze kolom. Staat deze afgevinkt, dan zal de ingebrachte tekst worden afgebroken. 
 
Nadat de wijzigingen zijn aangebracht, slaat u deze op via ENTER (of het groen V’tje). Wilt u deze opmaak van het rapport behouden, dan kan u deze opslaan in een reeds bestaande Wizard. Hiervoor dient u deze Wizard op te roepen, de rapportvelden te wijzigen en de Wizard uit te voeren via ENTER. 
 

TIP 1: ENTER vs. SHIFT+ENTER

 
Het kan gebeuren dat u in het begin een Wizard tracht aan te maken, maar u niet tevreden bent van het resultaat. Bij het uitvoeren van een Wizard zal steeds de Wizard zelf sluiten, zodat u uw opgegeven selecties en opmaak verloren bent (tenzij u de Wizard wel bewaard hebt). Er bestaat nochtans een eenvoudige truc hiervoor: 
 
SHIFT+ENTER
 
Indien u SHIFT ingedrukt houdt terwijl u ENTER klikt (of groen V’tje), dan zal het scherm van de Wizard blijven openstaan. Indien het resultaat dus niet goed is, kan u steeds direct naar uw Wizard terug om deze te wijzigen. 
Wat er wel niet gebeurt indien u SHIFT+ENTER gebruikt, is dat de Wizard opgeslagen wordt. Indien u dus wil dat bepaalde zaken dienen opgeslagen te worden (bepaalde velden, opmaak, …) in een Wizard, dan dient steeds enkel ENTER gebruikt te worden!
Later bij de oefeningen wordt duidelijker wanneer we beide opties kunnen gebruiken. Maar de meest efficiëntste manier van werken is SHIFT ingedrukt houden bij het uitvoeren van een Wizard; hier kan nooit iets overschreven worden van selecties of een Wizard verloren gaan (denk bijvoorbeeld aan een onderneming waarbij iedereen FiadPro en de Wizards gebruikt; om tegen te gaan dat men bepaalde Wizards overschrijft van iemand met andere selecties, kan dit vermeden worden door steeds met SHIFT+ENTER te werken!). 
 

TIP 2: afdruk naar scherm

 
Gebruik zoveel mogelijk afdruk naar het scherm. Hier kan u altijd het resultaat bekijken, en indien goedgekeurd, kan u nog steeds: 
 
- Rechtstreeks printen: via het icoon  linksboven drukt u het rapport rechtstreeks af op de standaard printer van uw PC. Eventueel kiest u, linksonder,  via  een andere printer. 
 
- Exporteren naar bepaald formaat: via het icoon  linksboven kan u het rapport exporteren naar een bepaald formaat zoals PDF of .xls. Indien deze optie gekozen wordt, hebt u te kiezen uit:
a) Format: selecteer hier het gewenste formaat;
b) Destination: hier kiest u om het gewenste bestand rechtstreeks te openen (Application) of ergens op te slaan (Disk File, Exchange Folder, …). 
 

TIP 3: wissen van Wizards

 
Het wissen van Wizards kan eenvoudig door op het eerste tabblad de te wissen Wizard te kiezen, en via het toetsenbord DELETE te doen. Op deze manier wordt de Wizard gewist. 
 
 

OEFENINGEN

Aan de hand van deze eenvoudige oefeningen, zal u merken dat u direct uw Wizards kan beheren op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier!

Oefening 1: afdruk P- en S-balans (opslaan Wizard)

De afdruk van een P- en S-balans is een vaak voorkomende Wizard, die uitermate handig is op te slaan zodat u die keer op keer kunt gebruiken. Het enigste wat u dan dient te doen, is de gewenste periode ingeven:

 

Selectie van afdrukgegevens:

-       Periode: geef de gewenste periode in;

-       Afdrukkeuzes: kies voor ‘enkel detailblad afdrukken’ en vink de optie ‘nulsaldi afdrukken’ uit

Selectie type resultaat:

                We kiezen voor ‘afdruk op scherm’.

 

Voer nu de Wizard uit met SHIFT+ENTER

 

=>   Tevreden? Sluit het scherm af; u Wizard staat nog steeds open. U kan nu deze Wizard opslaan door naar het laatste scherm te gaan. Sla deze op onder de naam ‘P- en S-balans op scherm’.

 

=>   Niet tevreden? Wijzig de selectie tot wanneer u het gewenste resultaat bekomt.

 

Indien u de volgende keer een P- en S-balans nodig hebt, gebruikt u deze Wizard door enkel de periode te wijzigen (eventueel met SHIFT+ENTER opdat deze periode niet opgeslagen zou worden).

Oefening 2: afdruk aginglijst klanten (wijziging lay-out afdruk)

Maak een Wizard aan voor uw aginglijst klanten met de gewenste selecties, en laat deze via SHIFT+ENTER afprinten op uw scherm. De standaard opmaak van dit rapport toont waarschijnlijk kolommen die u niet nodig heeft, of die het rapport min of meer bedrukt maken.

We gaan nu deze opmaak personaliseren; sluit het scherm af, en keer terug naar uw Wizard (die nog open staan). Op het 2e scherm ‘selectie afdrukgegevens’ klik je met de rechtermuisknop in de kader van de Wizard en kies je voor ‘selectie van rapportvelden’. Je bekomt volgende:

In de rechterkolom ziet u al de velden die worden opgenomen. Hierdoor bekomt men een hoofding op de aginglijst die bestaat uit 2 rijen, wat nogal moeilijk wordt om de bijhorende data eruit te halen.

We gaan dit rapport eenvoudiger maken door de overbodige velden te verwijderen uit het rapport, en de andere velden aan te passen qua breedte.

Pas het scherm aan tot wanneer u volgende bekomt:

Bij deze rapportvelden zal u zien dat het rapport veel duidelijker naar voor komt. Indien OK met deze lay-out, sla je de Wizard op. 

 
 
FiadPro